Een aantal korte beschrijvingen door Anne A. Hoff

Anne Annes Hoff, geboren op 26 maart 1930 in de gemeente Haarlemmermeer, beschreef omstreeks 1986 de complexheid van de familie waarvan hij deel uit maakte met het oog wat duidelijkheid te scheppen voor zijn verwanten. Dit heeft geleid tot een aantal documenten die na zijn overlijden werden aangetroffen en door mij vervolgens opnieuw, voorzien van enkele foto’s, op schrift zijn gezet. Hij heeft nimmer kunnen vermoeden dat hij hiermee nog geen jaar later had moeten beginnen. Hij overleed te Zaandam op 11 augustus 1987.

Ik wil dan ook proberen de beschrijvingen van mijn vader te vervolmaken en zo veel mogelijk aan te vullen met gelijksoortige vertellingen van familieleden om zo te komen tot een meer compleet beeld van onze familie en om dit weer te verspreiden onder de belangstellenden.

Er is van de genealogie een Gedcom-bestand beschikbaar. Dat bevat meer gegevens dan deze website. Deze website gaat dan ook over het verhaal achter namen en data.

Elke vorm van medewerking wordt dan ook zeer op prijs gesteld.