Sake, zijn spoorcarrière

Op zijn 20e, een jaar na zijn huwelijk met Frederieke Piersma in 1905, is hij bij de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen in dienst getreden als leerling-machinist. Hij is tot aan zijn pensionering zijn werkgever trouw gebleven en werkte daar

Sake Hoff, van 1936 tot 1952

Dit is de periode waarin ik mijn vader zeer bewust gekend heb en de eigen herinnering dus sterk kan laten spreken. Zutphen In 1936 viel dus de verhuizing van Zutphen naar Heerlen. Maar zeker niet de eerste verhuizing die ik

Pake en Beppe Hoff

Ofwel mijn grootvader, Anne Annes Hoff en grootmoeder IJmktje van der Wal van mijn vaders kant. Ik heb ze nooit gekend. Ze waren al vele jaren overleden toen ik in 1930 werd geboren. Trouwens ook grootouders van de kant van