Pake en Beppe Hoff

Ofwel mijn grootvader, Anne Annes Hoff en grootmoeder IJmktje van der Wal van mijn vaders kant. Ik heb ze nooit gekend. Ze waren al vele jaren overleden toen ik in 1930 werd geboren. Trouwens ook grootouders van de kant van

Verantwoording

Een aantal korte beschrijvingen door Anne A. Hoff Anne Annes Hoff, geboren op 26 maart 1930 in de gemeente Haarlemmermeer, beschreef omstreeks 1986 de complexheid van de familie waarvan hij deel uit maakte met het oog wat duidelijkheid te scheppen