Sake Hoff
Sake Hoff in zijn nadagen

In het voorgaande gedeelte over ‘de kinderen van Pake en Beppe Hoff’ is Sake als derde zoon en uiteindelijk als mijn vader niet ter sprake gekomen. Hij staat centraler in de aandacht dan de drie ooms, maar bovenal: er is zoveel meer van het te vertellen.

Dat wil ik dan ook in meer dan één gedeelte doen. In het eerste deel wil ik zaken als huwelijk en kinderen doen. Dat is voor velen al ingewikkeld genoeg.

Sake Hoff werd op 10 mei 1882 in Leeuwarden geboren. Van zijn jonge jaren weten wij heel weinig en dat komt in hoofdzaak waarschijnlijk omdat hij er een hekel aan had om over zichzelf te praten. Hij heeft ook een erg moeilijk leven gehad en het is zeer wel mogelijk dat het niet praten over zijn vroegere levensperioden te maken had met de instelling: dat is nu voorbij, daarmee heb ik afgerekend en laat dat nu maar zo.

Hij was in Leeuwarden op de toenmalige ambachtsschool opgeleid tot bankwerker. Hij was korte tijd in militaire dienst waarmee meteen een raadsel ontstaat: het is onmogelijk je hem als soldaat voor te stellen!

In 1902 kwam hij bij de Spoorwegen als leerling machinist. Weliswaar dateert zijn eerste aanstelling van 1904, maar dat moet worden gezien als vaste aanstelling (als machinist leerling tweede klasse). Daaraan voorafgaande werkte hij een paar jaar in min of meer los verband. Een soort proeftijd. Hij bleef de spoorwegen vele jaren trouwe en vierde in 1942 zijn 40-jarig jubileum, kort voordat hij werd gepensioneerd.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

wp-puzzle.com logo