Sake, zijn spoorcarrière

Op zijn 20e, een jaar na zijn huwelijk met Frederieke Piersma in 1905, is hij bij de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen in dienst getreden als leerling-machinist. Hij is tot aan zijn pensionering zijn werkgever trouw gebleven en werkte daar

Sake Hoff (1882)

In het voorgaande gedeelte over ‘de kinderen van Pake en Beppe Hoff’ is Sake als derde zoon en uiteindelijk als mijn vader niet ter sprake gekomen. Hij staat centraler in de aandacht dan de drie ooms, maar bovenal: er is zoveel meer

Pake en Beppe Hoff

Ofwel mijn grootvader, Anne Annes Hoff en grootmoeder IJmktje van der Wal van mijn vaders kant. Ik heb ze nooit gekend. Ze waren al vele jaren overleden toen ik in 1930 werd geboren. Trouwens ook grootouders van de kant van