Het begin

Anne Annes Hoff (1848)

Over Sake Hoff, zijn ouders, werk en gezin Een website over mijn opa Sake Hoff. Als titel klinkt het heel gewichtig. Het initiatief voor de website lag in de optekening van verhalen door mijn vader Anne A. Hoff (1930-1987). Veel op de

Sake Hoff (1882)

In het voorgaande gedeelte over ‘de kinderen van Pake en Beppe Hoff’ is Sake als derde zoon en uiteindelijk als mijn vader niet ter sprake gekomen. Hij staat centraler in de aandacht dan de drie ooms, maar bovenal: er is zoveel meer